Tagy
Tagy:
vyvěšeno 26.4.2021 , bude sejmuto: do 26.5.2021 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisu k dani z nemovitých věcí na rok 2021

vyvěšeno 22.4.2021 , bude sejmuto: do 24.5.2021 , vyvěsil(a): Administrátor admin

SVS - vodné a stočné pro veřejnou spotřebu za rok 2020

vyvěšeno 22.4.2021 , bude sejmuto: do 26.5.2021 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Dražební vyhláška - 1/2 podíl pozemkové parcely č. 995

vyvěšeno 20.4.2021 , bude sejmuto: do 18.5.2021 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Odklad elektronické dražby č. j. 169EX 1056/16-174

vyvěšeno 19.4.2021 , bude sejmuto: do 4.5.2021 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Program 18. zasedání Zastupitelstva města

vyvěšeno 14.4.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Zápis a usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova

vyvěšeno 12.4.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM

vyvěšeno 7.4.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Návrh rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021

vyvěšeno 7.4.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Změna č. 1 Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2021

vyvěšeno 1.4.2021 , bude sejmuto: do 1.4.2022 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Výzva provozovatele městského hřbitova

vyvěšeno 15.3.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1048/2021

vyvěšeno 15.3.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1046/2021

vyvěšeno 15.3.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1050/2021

vyvěšeno 25.2.2021 , bude sejmuto: do 15.5.2021 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Oznámení o konání sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 v ČR

vyvěšeno 15.2.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Provozní doba MěÚ od 15. 2. 2021

vyvěšeno 11.2.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1003/2021

vyvěšeno 11.2.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1002/2021

vyvěšeno 11.2.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1001/2021

vyvěšeno 11.2.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1000/2021

vyvěšeno 11.2.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 999/2021

vyvěšeno 11.2.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 998/2021

vyvěšeno 11.2.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 997/2021

vyvěšeno 13.1.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov na rok 2021

vyvěšeno 13.1.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov na rok 2021

vyvěšeno 28.12.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2021

vyvěšeno 28.12.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Střednědobý výhled rozpočtu města Jiříkova na roky 2022-2023

vyvěšeno 23.12.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Zápis a usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova

vyvěšeno 17.12.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 883/2020

vyvěšeno 10.11.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 869/2020

vyvěšeno 10.11.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 868/2020

vyvěšeno 10.11.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 866/2020

vyvěšeno 10.11.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 865/2020

vyvěšeno 10.11.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 864/2020

vyvěšeno 14.10.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 769/2020

vyvěšeno 1.10.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Výpůjčka nebytových prostor - ul. 9. května č. p. 900

vyvěšeno 28.7.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr prodeje pozemků - usnesení ZM č. 214/2020

vyvěšeno 28.7.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr prodeje pozemků - usneseni RM č. 736/2020

vyvěšeno 20.7.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr výpůjčky části nebytových prostor - usneseni RM č. 746/2020 bod 3

vyvěšeno 20.7.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení ZM č. 226/2020

vyvěšeno 14.7.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Závěrečný účet roku 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

vyvěšeno 22.6.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr pronájmu části nebytového prostoru - usnesení RM č. 715/2020

vyvěšeno 27.5.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr pronájmu části nebytových prostor - usnesení RM č. 686/2020

vyvěšeno 27.5.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr výpůjčky nebytových prostor - usnesení RM č. 687/2020

vyvěšeno 6.4.2020 , bude sejmuto: do 31.12.2022 , vyvěsil(a): Administrátor

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - odchylky od lesního zákona

Příloha č. 1 je uložena k nahlédnutí na Odboru výstavby a životního prostředí.
17110/2020-MZE-16212

vyvěšeno 5.3.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 592/2020