Seniorská obálka

Seniorská obálka je projekt, který vznikl jako výstup kulatého stolu „Stárneme ve zdraví“ v Brně projektu Politika stárnutí na krajích Ministerstva práce a sociálních věcí. Osvětový materiál vznikl pod záštitou člena Rady Jihomoravského kraje Milana Vojty MBA, M. A., pověřeného zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví. Jedná se o společné dílo na podporu aktivit sociálně zdravotního pomezí. Seniorská obálka je formulářem, do kterého senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Obálku pak umístí na předem určené místo – např. na vstupní dveře nebo lednici. Tyto důležité údaje poslouží v případě zásahu záchranářů v domácnosti.

Věříme, že poskytnutí možnosti získání této I.C.E. karty bude mí kladný ohlas mezi občany a město tak přispěje ke zvýšení ochrany zdraví jiříkovských občanů.