Znak a vlajka Jiříkova

O SVATÉM JIŘÍ

Sv. Jiří se stal jedním z nejpopulárnějších svatých. O jeho životě je známo velice málo. Jistotou je, že zemřel mučednickou smrtí pravděpodobně na začátku 4. století za vlády císaře Diokleciána. O to více legend je o něm vyprávěno. Nejznámější je příběh, ve kterém osvobodil princeznu z moci draka. Úplný cyklus svatojiřské legendy o 45 výjevech se zachoval ve výzdobě jedné z místností gotického paláce hradu v Jindřichově Hradci. Sv. Jiří je uctíván jako voják, který šel pro víru v Krista na smrt. Je proto patronem rytířů, vojáků, jezdců. Obvykle je zobrazován jako rytíř bojující s drakem. K jeho atributům patří stříbrný štít s červeným heroldským křížem. Je zobrazován s bílou korouhví s červeným křížem, či je křížem ozdoben na prsou stříbrného brnění.

O HISTORICKÉM ZNAKU MĚSTA

V červeném štítě se zlatým zúženým lemem, na skalnaté patě přirozené barvy, doleva se vzpínající stříbrný kůň se zlatým uzděním a pokrývkou ze lví kůže. Na koni jezdec v kyrysu, suknici a rukavicích, vše stříbrné, v červených nohavicích a modrém plášti, na hlavě zlatě korunovanou stříbrnou římskou přilbu s klenotem vynikající stříbrné orlice, držící dřevec přirozené barvy vražený do tlamy zeleného čtyřnohého draka, ležícího na zádech pod koněm. Na štítě stříbrná zděná koruna s pěti stínkami.

Popis znaku stanovený Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PSPČR 7. 9. 2005: V červeném štítě s úzkým zlatým lemem na doleva obráceném stříbrném koni se zlatým uzděním svatý Jiří ve stříbrném šatě s modrým pláštěm, s přilbou na hlavě, probodávající kopím zeleného draka ležícího pod koněm na půdě přirozené barvy.

VLAJKA

List tvoří čtyři vodorovné pruhy, žlutý, bílý, červený a žlutý, v poměru 1 : 3 : 3 : 1. Žluté pruhy mají oporu v lemu, červený pruh má barvu štítu a bílý pruh je inspirován tinkturou koně a postavy sv. Jiří.

Variatní vlajka – List tvoří čtyři vodorovné pruhy, žlutý, bílý, červený a žlutý, v poměru 1 : 3 : 3 : 1. V žerďové polovině listu znak - v červeném štítě se žlutým zúženým lemem, na přirozené skalnaté půdě postava sv. Jiří v modrém plášti, červených nohavicích, bílé suknici, kyrysu, rukavicích a se žlutě korunovanou římskou přilbou s klenotem vynikající bílé orlice,  sedící na bílém doleva vzepjatém koni se žlutou pokrývkou ze lví kůže a uzděním, držící žlutý dřevec vražený do tlamy zeleného čtyřnohého draka, ležícího na zádech pod koněm. Na štítě bílá zděná koruna s pěti stínkami.

Autorem vlajky je heraldik Stanislav Kasík z Roudnice nad Labem.

Autorem logotypu je grafické studio TR Design (http://tr-design.cz).