Kontakty na Městský úřad

kontaktní adresa: Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

fakturační údaje: Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

telefon: 
 +420 412 338 111, +420 602 411 628

e-mail: mesto@jirikov.cz

IČ: 00261424

DIČ: CZ00261424

ID datové schránky: 34mbzwf


 

Vedení města

13 Jindřich Jurajda, 6

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.

starosta města Jiříkov

 Michal Maják

Michal Maják

místostarosta města Jiříkov

Mgr. Jiří Semerád

tajemník úřadu

Odbor vnitřní správy

Ing. Dagmar Bosáková

vedoucí odboru vnitřní správy

Petra Kissová

referent odboru vnitřní správy

Jana Škvorová

referent sociálních věcí

Bc. Lucie Lacheová, DiS.

referent sociálních věcí

Šárka Fojtová

sekretariát, podatelna

Radek Martinec

redaktor Jiříkovských novin, správa IT, webmaster

Hana Carvová

referent kultury, knihovnice

redakční email Jiříkovských novin

Odbor výstavby a životního prostředí

Miroslav Sabo

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Hana Havlová

referent výstavby a majetkové agendy

Bc. Petra Rácová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Dana Hálová

referent správy poplatku za komunální odpad

Petra Krištofová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Robert Naďo

obsluha sběrného místa

Odbor místního a bytového hospodářství

Bc. Petr Stredák

vedoucí odboru místního a bytového hospodářství

Jaroslava Mrázková

referent bytového a nebytového fondu

Martin Hase

vedoucí zaměstnanců oprav a údržby města

Ekonomický odbor

Ing. Jitka Schovancová

vedoucí ekonomického odboru

Kamila Zemanová

finanční účetní

Jana Skramouská

referent ekonomického odboru

Ing. Bc. Martina Abramcová, DiS.

referent personální a platové agendy