Tagy
Tagy:
vyvěšeno 25.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Výběrové řízení na obsazení volného bytu - 9. května 900 (byt č. 1)

vyvěšeno 21.1.2022 , bude sejmuto: do 7.2.2022 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

vyvěšeno 19.1.2022 , bude sejmuto: do 7.2.2022 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno 12.1.2022 , bude sejmuto: do 31.1.2022 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočtové opatření k rozpočtu města č. 12/2021

vyvěšeno 11.1.2022 , bude sejmuto: do 10.2.2022 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 k nemovité věci

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov na rok 2022

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov na rok 2022

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1462/2021

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1459/2021

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1458/2021

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1457/2021

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1456/2021

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1455/2021

vyvěšeno 22.12.2021 , bude sejmuto: do 10.2.2022 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Dražební vyhláška - Pozemky se stavbou (garáž) - v KÚ Jiříkov

vyvěšeno 21.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Zápis a usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova

vyvěšeno 20.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočet Města Jiříkov na rok 2022

vyvěšeno 20.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2023 – 2024

vyvěšeno 16.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

SVAZEK OBCÍ SEVER - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2021

vyvěšeno 2.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1409/2021

vyvěšeno 2.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1408/2021

vyvěšeno 2.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1407/2021

vyvěšeno 1.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Svazek obcí Sever - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022

vyvěšeno 4.10.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

SVAZEK OBCÍ SEVER - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2021

vyvěšeno 16.9.2021 , bude sejmuto: do 31.12.2022 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - doplnění lesního zákona

vyvěšeno 16.9.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1290/2021

vyvěšeno 23.8.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny PČR

vyvěšeno 30.7.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do PS Parlamentu ČR

vyvěšeno 13.7.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Závěrečný účet Města Jiříkova roku 2020

vyvěšeno 27.5.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1146/2021

vyvěšeno 1.4.2021 , bude sejmuto: do 1.4.2022 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Výzva provozovatele městského hřbitova

vyvěšeno 15.3.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1046/2021

vyvěšeno 18.12.2020 , bude sejmuto: do 18.12.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 19860507 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Kotlíkové půjčky

vyvěšeno 27.10.2020 , bude sejmuto: do 27.10.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Smlouva č. 19840526 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Kotlíkové půjčky

vyvěšeno 22.9.2020 , bude sejmuto: do 22.9.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Smlouva č. 19651126 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Kotlíkové půjčky

vyvěšeno 28.8.2020 , bude sejmuto: do 18.12.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Smlouva č. 19860507 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Kotlíkové půjčky

vyvěšeno 20.7.2020 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení ZM č. 226/2020

vyvěšeno 6.4.2020 , bude sejmuto: do 31.12.2022 , vyvěsil(a): Administrátor

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - odchylky od lesního zákona

Příloha č. 1 je uložena k nahlédnutí na Odboru výstavby a životního prostředí.
17110/2020-MZE-16212

vyvěšeno 16.12.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2022 , vyvěsil(a): Administrátor

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

63920/2019-MZE-16212

vyvěšeno 10.7.2019 , bude sejmuto: do 10.7.2022 , vyvěsil(a): Administrátor

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/3/2019/VS/EO - TJ Spartak Jiříkov. z.s.

vyvěšeno 25.4.2019 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr prodeje pozemků usnesení ZM č. 65/2019

vyvěšeno 25.4.2019 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor

Záměr prodeje pozemků - usnesení ZM č. 66/2019