Správa hřbitova

PROVOZOVATEL POHŘEBIŠTĚ

MĚSTO JIŘÍKOV, se sídlem Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424.

telefon: 412 338 111

e-mail: mesto@jirikov.cz

 

SPRÁVCE HŘBITOVA

za správce Město Jiříkov: Jana Marschnerová

 

 

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

květen až říjen 7–21
listopad až duben 8–19

Mimo tuto dobu je pohřebiště uzamčeno.

 

Provoz pohřebiště se řídí zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento zákon mimo jiné stanoví i podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky.

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na Městském úřadě v Jiříkově na odboru vnitřní správy. Smlouva se uzavírá na období 10 let.

Činnosti spojené s manipulací schránky kolumbária (např. vložení či vyjmutí urny, provedení vpisu na čelní žulovou desku a nalepení fotografie) provádí osoba, kterou má smluvně zajištěnou provozovatel pohřebiště.

 

UPOZORNĚNÍ A VÝZVY

Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitova, aby k likvidaci odpadu používaly před vstupní branou na hřbitov i v areálu samotného hřbitova určené nádoby a odpadkové koše a neházely je přes zeď hřbitova na přilehlé pozemky.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMNÍKY HROBOVÝCH MÍST

Od 1. 12. 2021 bude brána na pohřebiště uzamčená. Bude-li nájemník požadovat otevření brány za účelem vjezdu motorového vozidla na pohřebiště, např. za účelem zřízení či opravy hrobového zařízení, musí si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště tedy Města Jiříkova. Formulář Žádost o souhlas s vjezdem vozidla na pohřebiště si mohou nájemníci vyzvednout na MÚ v Jiříkově odboru vnitřní správy nebo stáhnout na web. stránkách města v sekci „Správa hřbitova“. Bez souhlasu nebude vjezd na hřbitov umožněn.

K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit na základě nevhodného chování nájemníků či objednaných firem provádějících práce na jejich pronajatých hrobových místech, kteří nerespektovali nařízení provozovatele a správce pohřebiště a zakládali nám na hřbitově „černou skládku" (nezákonně soustředěný odpad).

Nájemníci, mějte na paměti, že hrobové zařízení je Váš majetek, nikoli majetek města. Jestliže provádíte rekonstrukci či výměnu stávajícího pomníku či ho likvidujete, jste povinni staré hrobové zařízení (pomník, krycí desku, základy, apod.) odstranit z pohřebiště na své náklady. Je nepřípustné, abyste toto zařízení odkládali různě v prostorách pohřebiště, tzn. i na „starý hřbitov“. Týká se i firem, které pro vás vykonávají práce na základě objednávky.

Každý, kdo takto zakládá „černou skládku“ se dopouští přestupku dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Soubory ke stažení

clanky14226/d_verejneho_pohrebiste__od_10-2-2021.pdf193 kBŘád veřejného pohřebiště platný od 10. 2. 2021Vloženo: 27. 05. 2021, 11:04h
clanky14226/cenik.pdf105 kBCeník za pronájem hrobových míst a služeb s nájmem spojenýchVloženo: 23. 08. 2021, 07:52h
clanky14226/dost_o_souhlas_s_vjezdem_vozidla_na_pohrebiste.pdf157 kBŽádost o souhlas s vjezdem vozidla na pohřebiště v JiříkověVloženo: 26. 11. 2021, 11:03h
clanky14226/hr_mista_bez_smlouvy.pdf117 kB Hrobová místa bez nájemní smlouvyVloženo: 05. 06. 2024, 13:00h