Poplatky a ostatní platby

Poplatky

poplatky, pokuty variabilní symbol číslo účtu
za komunální odpad 1345+číslo poplatníka(ů) 19-921389399/0800
ze psů 1341 19-921389399/0800
zábor veřejného prostranství 1343 19-921389399/0800
pokuty uložené přestupkovou komisí 3150009 19-921389399/0800
pokuty uložené Městskou policií 3150010 a spec. symbol číslo uloženého bloku 19-921389399/0800
za poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. 61712111 19-921389399/0800
správní poplatky 1361 19-921389399/0800

poplatek za komunální odpad

poplatek ze psů

poplatek za zábor veřejného prostranství

ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se zvířetem odchyceným na území města Jiříkova

  • tento ceník náhrad byl schválen Radou města Jiříkova na 33. schůzi konané 15. 4. 2024 usnesením č. 703/2024 s platností a účinností od 15. 4. 2024.

Ostatní platby

ostatní platby variabilní symbol číslo účtu
pronájem bytů číslo domu + číslo bytu 35-921389399/0800
pronájem nebytových prostor číslo domu + číslo nebytového prostoru 35-921389399/0800
jistina (kauce) číslo domu + číslo bytu 30189-921389399/0800
pronájem hrobů 3150011 19-921389399/0800
pronájem pozemků 3110002 19-921389399/0800
za umístění a pobyt psa v záchytném kotci 3110005 19-921389399/0800
prodej pozemků 3110009 19-921389399/0800

pronájem pozemků

  • splatnost pronájmu do 31. 3. příslušného kalendářního roku

ostatní pronájmy

  • platby se řídí dle uzavřených smluv