Komise rady města - období 2022 - 2026

  • komise jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů
  • jsou odpovědny radě města a ta také rozhoduje, které komise si zřídí
  • rada města jmenuje a volí předsedu komise a jednotlivé členy
  • členem komise může být kdokoliv podle uvážení rady města
  • komise se scházejí se podle potřeby

Úkoly komisí rady města

  • posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům města
  • ověřují správnost a opodstatněnost návrhů pro orgány města u veřejnosti
  • spolupracují s příslušnými odbory městského úřadu a členy rady a zastupitelstva města
  • spolupodílejí se na vytváření koncepcí rozvoje města
  • podílejí se na řešení problémů v oblasti samosprávy spadajících do jejich oblasti činnosti

KOMISE PRO SPORT A KULTURU

Předseda: Jaroslav Vöröš

Členové: Jan Dvořák, Jana Šedivá, Pavla Hofmanová, Miroslav Horák

Zapisovatelka: Hana Carvová

 

KOMISE SPRÁVY MAJETKU

Předseda: Ludvík Otradovský

Členové: Radek Trojovský, Eva Ondráčková, Ladislav Mrázek

Zapisovatelka: Jaroslava Mrázková

 

KOMISE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předseda: Petr Dufek

Členové: Miroslav Malý, Petr Petr ml., Marek Sladký, Vlastimil Havlůj

Zapisovatelka: Petra Rácová