Tagy
Tagy:

Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se podél silnice II/263 a přechod přes dotčenou komunikaci. Součástí přechodu je výstavba navazujícího chodníku, který výrazně zvýší bezpečnost a komfort chodců při pohybu kolem komunikace II/263. Výstavbou dojde k oddělení automobilové dopravy od pěší, čímž bude zajištěna větší bezpečnost chodců.

Stavební úpravy objektu č. p. 678 - sociální byty

Projekt řeší vybudování dvou sociálních bytů v bytovém domě č. p. 678, rekonstrukcí dojde k přestavbě jednoho bytu na dva sociální, které budou využity v souladu s podmínkami dotace.

Nákup kompostérů

Nákup kompostérů

Archiv: