Zásady chování při mimořádné situaci

Zásady všeobecné, při požáru, při povodni, při úniku nebezpečné látky, v případě evakuace.

Všeobecné

 • zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusťte paniku
 • informujte záchranné složky na číslech tísňového volání (pokud již nezasahují)
 • bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jednotek
 • chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a nemocným lidem
 • neprodleně varujte ostatní ohrožené osoby
 • opusťte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci
 • dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic
 • nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy

Při požáru

 • oznamte situaci na linku 150
 • varujte a vyveďte ohrožené osoby (do příjezdu záchranných jednotek)
 • zastavte plyn, vypněte el. proud, vezměte nejnutnější věci (doklady, peníze, užívané léky)
 • odstraňte předměty, které mohou vybuchnout nebo přispět k větší intenzitě požáru
 • nevětrejte
 • opusťte ohrožený prostor
 • nepoužívejte výtah
 • pokud je možno, buďte nápomocni zasahujícím jednotkám informací o zasaženém prostoru
 • nedopusťte paniku a snažte se správně odhadnout situaci a vlastní síly

Při povodni

 • v případě kritického nedostatku času nebo nejasné situace se okamžitě odeberte na vyvýšené místo
 • varujte ohrožené osoby ve svém okolí
 • v případě relativního dostatku času - sledujte informace uváděné ve sdělovacích prostředcích, připravte si nouzové zavazadlo
 • zabezpečte svůj dům v rámci vašich možností proti vniknutí vody (sklepní okna, vchodové dveře)
 • vybavení domácnosti přemístěte do vyšších pater - včetně potravin a vody
 • připravte svůj dům na nouzové opuštění - uzavřete všechny přívody energie, plynu, vody, uzavřete okna
 • dbejte pokynů záchranářských skupin

Při zasažení slzným plynem

 • ochraňte oči a dýchací orgány namočenou rouškou, kapesníkem apod.
 • co nejrychleji opusťte prostor kontaminovaný slzným plynem
 • zasažená místa na těle co nejrychleji omyjte mýdlovou vodou, borovou vodou vypláchněte oči a 2% roztokem hydrogenuhličitanu sodného (jedlá soda, soda bikarbona) vykloktejte ústa
 • v případě zdravotních problémů neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc

Charakteristika slzného plynu
Slzným plynem se označuje skupina dráždivých látek (chloracetofenon, o-chlorbenzylidenmalondinitril a další) zavedených do výzbroje policie a pořádkových jednotek. Působí na organismus velice rychle, zvláště pokud jsou použity ve formě roztoku či aerosolu.

Působení
Typický účinek je omezen na silné pálení očí doprovázené hojným slzením, obtížemi při dýchání, kašlem, pocitem pálení na vlhké kůži, výtokem z nosu, značným uvolňováním hlenů a závratí. Vysoké koncentrace mohou také vyvolat nevolnost, zvracení, průjmy, krvácení z nosu a dlouhodobé zvýšení krevního tlaku.

Při úniku škodlivé látky

 • kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor. Není - li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne sklepů), pokud možno do vyšších pater
 • oznamte situaci na linku 150
 • všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd. (použít izolepu, mokré textílie...), neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné
 • vypnout klimatizaci, digestoře a jiné prostředky nuceného oběhu vzduchu
 • při průniku škodliviny do Vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům
 • chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké apod.)
 • při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte
 • sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic

V případě evakuace

 • důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor k jejímu provedení bude různý a může být i velmi krátký
 • výzvu a pokyny k evakuaci obdržíte z hromadných sdělovacích prostředků nebo přímo od příslušníků zasahujících jednotek
 • nepodlehněte panice
 • podle časových možností si připravte nouzové zavazadlo
 • bezvýhradně se řiďte pokyny záchranářských složek, vydávaných na místě nebo vysílaných regionálními rozhlasovými stanicemi
 • při vyhlášení evakuace je vhodné využít vlastní možnosti - vlastní automobil, chatu, případně dočasné ubytování u známých

V případě nouzového opuštění bytu

Mimořádné situace často vyžadují rychlé opuštění Vašeho bytu. Pro tento případ je důležité znát základní zásady. Rychle, ale s rozvahou si připravte nouzové zavazadlo, které by mělo obsahovat:

 • osobní doklady, peníze, cennosti a pojistné smlouvy
 • osobní léky a základní zdravotnické prostředky
 • trvanlivé potraviny na 2 - 3 dny
 • tekutiny v nádobě (obalu) voda, čaj, šťávy a pod.
 • toaletní a hygienické potřeby
 • základní předměty denní potřeby (jídelní nádobí, otvírák na konzervy, ostrý nůž, svítilna a zápalky)
 • bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač
 • bateriový rozhlasový přijímač + náhradní zdroje
 • přikrývku, spací pytel
 • náhradní prádlo a oblečení (podle klimatických podmínek)
 • zavazadlo označit visačkou se jménem a adresou

Při opuštění bytu nezapomeňte:

 • uzavřít všechna okna
 • vypnout a uzavřít hlavní rozvody el. proudu, vody a plynu
 • zajistit bezpečné uložení zbraní, střeliva a příslušných dokladů (tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití)
 • vhodně se obléci a obout
 • pečlivě uzamknout byt