Odbor místní a bytové hospodářství

Odbor místního a bytového hospodářství zajišťuje:

 • evidenci žadatelů o byt v rámci výběrových řízení na byty;
 • vyřizování žádostí o přidělení bytu;
 • údržbu a správu bytových a nebytových prostor;
 • údržbu a správu nemovitého majetku města;
 • správu a údržbu místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení;
 • komunální služby;
 • organizaci veřejně prospěšných prací a veřejné služby;
 • údržbu veřejného prostranství na území města;
 • údržbu kanalizačního řádu ve správě města;
 • výkon státní správy na úseku silničního hospodářství;
 • příprava prodeje majetku ve vlastnictví města (budovy a domy) v souladu s rozhodnutím ZM a zabezpečením jejich prodeje;
 • přípravu nabytí nemovitých věcí (budovy a domy) v souladu s rozhodnutím ZM a zabezpečením jejich nabytí do majetku města;
 • správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství včetně provádění daňového řízení.

Odbor místního a bytového hospodářství

Bc. Petr Stredák

vedoucí odboru místního a bytového hospodářství

Jaroslava Mrázková

referent bytového a nebytového fondu

Martin Hase

vedoucí zaměstnanců oprav a údržby města

Tagy
Tagy:
Archiv: