Členové rady města pro volební období 2022 - 2026

  • pro volební období 2018 - 2022 má 5 členů
  • výkonný orgán obce
  • jednání rady se uskutečňují v kanceláři starostky
  • jednání rady jsou neveřejná
  • jednání rady města se řídí Jednacím řádem
  • rada města zřizuje své poradní a iniciativní orgány - komise

Rada města

13 Jindřich Jurajda, 6

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.

starosta města Jiříkov

 Michal Maják

Michal Maják

místostarosta města Jiříkov

12 Vladimír Šamša

Mgr. Bc. Vladimír Šamša

radní města

Mgr. Michal Mrázek

radní města

1 Roland Hase

Ing. Roland Hase

radní města