Důležité informace a telefonní čísla

Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná situace nebo událost, je morální a občanskou povinností každého občana tuto skutečnost ihned oznámit.

Dispečink potřebuje znát tyto údaje:

  • kdo volá ( jméno a příjmení volajícího) a číslo telefonu
  • co se stalo
  • kde se to stalo
  • jak je to dlouho
  • v případě potřeby další orientační body z místa události
  • doplňující údaje podle situace ( počet postižených osob, druh zranění apod.)

Užitečná telefonní čísla

Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu).

Tísňové linky

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie České republiky 158
Policie České republiky, OOP Rumburk 974 442 651, 412 310 111
Městská policie Jiříkov 412 333 859, 722 092 090
Plyn - Innogy (havarijní linka) 1239
El. energie - ČEZ (havarijní linka) 840 850 860
Voda -  SčVK (havarijní linka) 840 111 111

 

Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu

SČVaK (Severočeské vodovody a kanalizace)

Poruchy v dodávkách elektrického proudu

ČEZ, a.s.
Telefon pro nahlášení poruchy: 840 850 860
Web: www.cez.cz

Havárie rozvodů plynu

Innogy
Pohotovostní a poruchová služba nonstop, telefon: 1239
Zákaznická linka: 840 11 33 55

Zákaznické centrum Ústí nad Labem: Panská 3354/16, 400 01 Ústí nad Labem-město

Víte, co udělat když...?

Na stránkách Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (http://www.hzsoul.cz/) naleznete rady a tipy jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost. Naleznete 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občanů, která si můžete stáhnout ve formátu pdf a to včetně jednostránkových informačních letáků ve formátu A4.

Ochrana obyvatelstva Požární prevence Krizové řízení a CNP