Územní plán

Územní plán Jiříkov vydalo Zastupitelstvo města Jiříkov formou opatření obecné povahy č. j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 na základě usnesení č. 111/2015 po bodem 3. ze dne 30. 9. 2015 a nabyl účinnosti dne 22. 10. 2015. Do Územního plánu Jiříkov a jeho dokladové dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu v Jiříkově, odboru výstavby a životního prostředí.

Soubory ke stažení

clanky12596/00_-_uzemni_plan.zip18,34 MBKompletní dokumentace k územnímu plánuVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/01_-_udaje_o_uzemnim_planu_jirikov.pdf47 kBÚdaje o územním plánuVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_a1_5k_a0.pdf1,12 MBA1 - základní členění územíVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_a2a_5k_a0.pdf1,74 MBA2a - hlavní výkres, urbanistická koncepceVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_a2b_5k_a0.pdf1,61 MBA2b - hlavní výkres, koncepce uspořádání krajinyVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_a3_5k_a0.pdf969 kBA3 - veřejně prospěšné stavby a opatřeníVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_b1_5k_a0.pdf2,21 MBB1 - koordinační výkresVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_b2_50k_a2.pdf2,92 MBB2 - výkres širších vztahůVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_b3_5k_a0.pdf1,08 MBB3 - vyhodnocení záboru ZPFVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_s1_5k_a0.pdf1,35 MBS1 - schéma koncepce infrastrukturyVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jirikov_n_12.10.15.pdf732 kBÚzemní plán - textová částVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jirikov_od_12.10.15.pdf1,79 MBÚzemní plán - odůvodněníVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/03_-_oop_up_jirikov.pdf915 kBOznámení obecné povahy - ÚPJVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/us-jirikov-17-b-6.pdf2,78 MBÚzemní studie plochy 17-BVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/zmena_c_2_verejne_projednani_3-2022.zip7,83 MBZměna č. 2 ÚP veřejné projednání - 3/2022Vloženo: 14. 07. 2022, 08:15h
clanky12596/zmena_c_3_verejne_projednani_3-2022.zip9,50 MBZměna č. 3 ÚP veřejné projednání - 3/2022Vloženo: 14. 07. 2022, 08:15h
clanky12596/zmena_c_3_up.zip9,47 MBZměna č. 3 ÚP - 6/2022Vloženo: 14. 07. 2022, 08:19h
clanky12596/up_uplne_zneni_po_zmene_c_3.zip7,04 MBÚP - úplné znění po změně č. 3 - 6/2022Vloženo: 14. 07. 2022, 08:19h
clanky12596/zmena_c_2-2_navrh_projednani_2-11-2022.zip18,01 MBZměna č. 2 ÚP - druhý návrh k veřejnému projednání dne 2. 11. 2022Vloženo: 27. 09. 2022, 08:36h
clanky12596/jirikov-up-zmena2.zip15,92 MBZměna č. 2 úzeního plánu JiříkovVloženo: 05. 04. 2023, 07:29h
clanky12596/jirikov-up-uz-zm2.zip6,97 MBZměna č. 2 územního plánu Jiříkov - úplné zněníVloženo: 05. 04. 2023, 07:29h