Územní plán

Územní plán Jiříkov vydalo Zastupitelstvo města Jiříkov formou opatření obecné povahy č. j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 na základě usnesení č. 111/2015 po bodem 3. ze dne 30. 9. 2015 a nabyl účinnosti dne 22. 10. 2015. Do Územního plánu Jiříkov a jeho dokladové dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu v Jiříkově, odboru výstavby a životního prostředí.

Soubory ke stažení

clanky12596/00_-_uzemni_plan.zip18,34 MBKompletní dokumentace k územnímu plánuVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/01_-_udaje_o_uzemnim_planu_jirikov.pdf47 kBÚdaje o územním plánuVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_a1_5k_a0.pdf1,12 MBA1 - základní členění územíVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_a2a_5k_a0.pdf1,74 MBA2a - hlavní výkres, urbanistická koncepceVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_a2b_5k_a0.pdf1,61 MBA2b - hlavní výkres, koncepce uspořádání krajinyVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_a3_5k_a0.pdf969 kBA3 - veřejně prospěšné stavby a opatřeníVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_b1_5k_a0.pdf2,21 MBB1 - koordinační výkresVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_b2_50k_a2.pdf2,92 MBB2 - výkres širších vztahůVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_b3_5k_a0.pdf1,08 MBB3 - vyhodnocení záboru ZPFVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_s1_5k_a0.pdf1,35 MBS1 - schéma koncepce infrastrukturyVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jir_s2_5k_a0.pdf1,38 MBS2 - schéma koncepce technické infrastrukturyVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jirikov_n_12.10.15.pdf732 kBÚzemní plán - textová částVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/02_-_jirikov_od_12.10.15.pdf1,79 MBÚzemní plán - odůvodněníVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/03_-_oop_up_jirikov.pdf915 kBOznámení obecné povahy - ÚPJVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/us-jirikov-17-b-6.pdf2,78 MBÚzemní studie plochy 17-BVloženo: 23. 09. 2020, 10:10h
clanky12596/jirik2zm_p1_a1_zakladni_cleneni.pdf345 kBZměna č. 2 územního plánu - A1 základní členěníVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik2zm_p2_a2a_hlavni_vykres.pdf351 kBZměna č. 2 územního plánu - A2A hlavní výkresVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik2zm_p3_a2b_hlavni_vykres-krajina.pdf351 kBZměna č. 2 územního plánu - A2B hlavní výkres krajinaVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik2zm_p4_a3_vpsao.pdf344 kBZměna č. 2 územního plánu - Veřejně prospěšné stavby a opatřeníVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik2zm_p5_s1_schema_dopravy.pdf352 kBZměna č. 2 územního plánu - S1 schéma dopravyVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik2zm_p6_s2_schema_techinfra.pdf353 kBZměna č. 2 územního plánu - S2 schéma technické infrastrukturyVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik2zm_p7_b1_koordinacni_vykres.pdf1,88 MBZměna č. 2 územního plánu - B1 koordinační výkresVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik2zm_p8_b2_sirsi_vztahy.pdf2,83 MBZměna č. 2 územního plánu - B2 širší vztahyVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik2zm_p9_b3_zabory_zpf.pdf393 kBZměna č. 2 územního plánu - B3 zábory ZPFVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirikov_2zmup_text_zmenovy.pdf383 kBZměna č. 2 územního plánu - text změnovýVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirikov-2zmup_text_navrh-oduvodneni.pdf411 kBZměna č. 2 územního plánu - OdůvodněníVloženo: 01. 04. 2022, 10:09h
clanky12596/jirik3zm_p1_a1_zakladni_cleneni.pdf393 kBZměna č. 3 územního plánu - A1 základní členěníVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirik3zm_p2_a2a_hlavni_vykres.pdf394 kBZměna č. 3 územního plánu - A2A hlavní výkresVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirik3zm_p3_a2b_hlavni_vykres-krajina.pdf395 kBZměna č. 3 územního plánu - A2B hlavní výkres krajinaVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirik3zm_p4_a3_vpsao.pdf394 kBZměna č. 3 územního plánu - A3 Veřejně prospěšné stavby a opatřeníVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirik3zm_p5_s1_schema_dopravy.pdf394 kBZměna č. 3 územního plánu - S1 schéma dopravyVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirik3zm_p6_s2_schema_ti.pdf395 kBZměna č. 3 územního plánu - S2 Schéma koncepce technické infrastrukturyVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirik3zm_p7_b1_koordinacni_vykres.pdf3,17 MBZměna č 3 územního plánu - B1 koordinační výkresVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirik3zm_p8_b2_sirsi_vztahy.pdf2,83 MBZměna č 3 územního plánu - B2 širší vztahyVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirik3zm_p9_b3_zabor_zpf.pdf418 kBZměna č 3 územního plánu - B3 zábor ZPFVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirikov_zm3_text_zmenovy.pdf382 kBZměna č 3 územního plánu - změnový text Vloženo: 01. 04. 2022, 10:22h
clanky12596/jirikov_zm3_text-navrh-oduvodneni.pdf517 kBZměna č 3 územního plánu - odůvodněníVloženo: 01. 04. 2022, 10:22h