Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy

PřílohaPDF

Prosíme o pozornost chovatele drůbeže na území Jiříkova a Filipova

Od 23.11.2021 vstoupilo v platnost nové nařízení státní veterinární správy týkající se chovů drůbeže z důvodu výskytu ptačí chřipky na území ČR. Všem chovatelům drůbeže se tímto nařízením zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována. Krmivo a voda by měla být podávána pod přístřeškem. K drůbeži by měl mít přístup pouze ten, který zajišťuje chod chovu a krmení, voda a stelivo musí být chráněny před možnou kontaminací trusem volně žijících ptáků atd. Porušením tohoto nařízení se chovatel vystavuje uložení pokuty v řádech statisíců až milionů.

Bližší podmínky pro chov drůbeže vč. osvětlení zařízení, ve kterých je drůbež chována najdete ve Vyhlášce č. 208/2004 Sb., o minimálních stardardech pro ochranu hospodářských zvířat, konkrétně v § 7, kde jsou uvedeny obecné zásady pro ochranu nosnic.