Výzkum veřejného mínění v oblasti problematiky prevence kriminality v Ústeckém kraji.

Cílem výzkumu je zmapování názorů občanů našeho kraje na důležité otázky v této oblasti, a to např. na hodnocení vybraných aspektů kriminality, rizik a pocitu bezpečí obyvatel. Obracíme se proto na vás se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí tohoto šetření. Jeho výsledky budou využity k plánování dalších aktivit v oblasti prevence kriminality.