Nález svazku klíčů

Dne 18. 5. 2022 byl v Jiříkově na křižovatce "u Bednáře" nalezen svazek klíčů.
Případný majitel/ka ať se obrátí na Městský úřad, kancelář evidence obyvatel.

IMG_20220519_075501