Výměna rozbitých nádob AVE na směsný odpad

Vážení občané Jiříkova a Filipova,

koncem minulého týdne proběhla výměna některých rozbitých nádob na území města. S ohledem na velké množství nádob, které byly měněny, nepodařilo se všechny nádoby olepit barevnými známkami s četností vývozu. Pokud někdo nemá zatím nalepenou barevnou známku (červenou, žlutou nebo zelenou), nezoufejte – známka bude dolepena a nádoby na směsný komunální odpad budou vyvezeny dle harmonogramu. Pokud by nastal nějaký problém, kontaktujte prosím Odbor výstavby a ŽP v Jiříkově na tel.: 412 338 350 nebo 724 606 186.