Členové rady města pro volební období 2018 - 2022

  • pro volební období 2018 - 2022 má 5 členů
  • výkonný orgán obce
  • jednání rady se uskutečňují v kanceláři starostky
  • jednání rady jsou neveřejná
  • jednání rady města se řídí Jednacím řádem
  • rada města zřizuje své poradní a iniciativní orgány - komise

Rada města

13 Jindřich Jurajda 6

Ing. Bc. Jindřich Jurajda , DiS.

místostarosta města Jiříkov