Chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem začali operovat v Rumburku

Operační sály v Lužické nemocnici v Rumburku začali tento týden využívat chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Jednalo se o výkony odpovídající vybavení a možnostem rumburské nemocnice. Vedení Krajské zdravotní, a.s., tak potvrdilo svá předchozí tvrzení, že mu jde o efektivnější využití nemocničních kapacit tak, aby se vyšlo vstříc obyvatelům Ústeckého kraje, kterým byly díky pandemii Covidu-19 odložené plánované operace.

„Vše dopadlo skvěle. Musím pochválit nejen své kolegy z Masarykovy nemocnice, ale také personál rumburské nemocnice. Všichni odvedli plně profesionální výkon na vysoké úrovni,“ komentuje spolupráci s Lužickou nemocnicí MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Lékaři v Rumburku odoperovali pacienty připravené k plánovaným operacím žlučníku a kýly.

V nastavené spolupráci bude Krajská zdravotní, a.s., pokračovat. „Ukazuje se nám, že je to jedna z cest, jak ulevit dalším našim zařízením. Pacientů na plánované výkony čeká opravdu hodně, proto jim v případech, kde to je možné, nabízíme možnost operace v rumburské nemocnici. Nemusí tak prodlužovat své zdravotní problémy,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

Lužická nemocnice se stane oficiálně součástí Krajské zdravotní, a.s., již o letošních prázdninách, konkrétně 1. července. Cílem vedení společnosti je z vybudovat z Lužické nemocnice zařízení, které bude poskytovat pacientům plně profesionální péči odpovídající dnešním standardům.

 

https://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca11651