Informace pro zájemce o pronájem schránky kolumbária

S platností od 01. 03. 2021 lze s provozovatelem veřejného pohřebiště uzavírat smlouvy na pronájem schránky kolumbária na hlavním hřbitově v Jiříkově.
Částka za pronájem jedné schránky kolumbária včetně služeb s nájmem spojených byla stanovena na částku 4 000,- Kč na období 10 let. Nájemní smlouvy se uzavírají na Městském úřadě Jiříkov, odboru vnitřní správy. Činnosti spojené s manipulací schránky kolumbária, (např. vložení či vyjmutí urny, provedení vpisu na čelní žulovou desku a nalepení fotografie) provádí osoba, kterou má smluvně zajištěnou provozovatel pohřebiště.
Případné další informace k pronájmu Vám mohou být poskytnuty od referentky odboru vnitřní správy paní Petry Kissové, tel: 412 338 111, e-mail: kissova.p@jirikov.cz.