Změna svozových termínů na tříděný odpad na rok 2021

Tříděný odpad v pytlích se sváží od roku 2021 nově v sudý týden v úterý.
PřílohaPDF

Řádně vytříděný odpad v zavázaných pytlích musí být ve svozový den na trase nachystán do 8. hodiny ranní. Ke změně svozového termínu došlo z důvodu zvýšení množství tříděného odpadu. V příloze je vložen kalendář s vyznačeným svozem.