Zrušené adventní koncerty Jiřího Chluma ve filipovské bazilice

Milí přátelé, příznivci duchovní hudby, milovníci času adventního a vánočního!

Blíží se radostné období nejkrásnějších svátků roku, kterému předchází doba adventní.A právě tento čas adventu má nezanedbatelný význam pro skutečné prožívání Vánoc každého z nás.

Pro tu pravou adventní pohodu, která navozuje blížící se vánoční svátky jsem pro Vás připravoval druhý ročník adventních koncertů „Půlhodinky adventní varhanní hudby s Jiřím Chlumem a jeho hosty“ ve filipovské bazilice. Bohužel, z důvodu pandemie Covid 19 a přísných vládních opatření, není možné letošní ročník zrealizovat. Prožijme tedy dobu adventní v rodinném domácím prostředí se symbolikou, která rezonuje celou adventní dobou.

Adventní věnec, kterým si tak rádi zdobíme naše obydlí, má své kořeny u starých germánských kmenů a patří do velmi rozsáhlé množiny židovských tradic. V novodobé historii  se věnec (kruh) stal symbolikou nekonečna (trvalé lásky) a vítězství (nad zlobou a smrtí). Čtyři svíce symbolizují čtyři světové strany, do kterých směřuje Boží požehnání.

Pečení cukroví a vůně vánočky, bez které si nedovedeme atmosféru adventu vůbec představit, je nejstarší českou tradicí našich kuchařek. Cukroví je symbolem hojnosti a vánočka (dříve štědrovnice) je symbolem štědrosti.

Vánoční stromeček a jeho zdobení se datuje od 16. století. V českých zemích je tato tradice velmi mladá. Od 19. století se stromy zdobily perníčky, různými druhy ovoce, ale i mandlemi a rozinkami. Svíčky se na stromeček začaly přidávat až na konci 19. století. Strom je chápán jako symbol nového života.

Dárky patří neodmyslitelně k příjemně prožitým okamžikům Štědrého večera. Jejich nákup, výroba a vzájemné obdarovávání je vrcholem lidské dobroty a ušlechtilosti. Nezapomínejme, že skutečně obdarován je pouze ten, který obdarovává!

Přeji Vám opravdově a klidně prožitý adventní čas, požehnané a kouzelné Vánoce, zdraví, naději a sílu pro dny příští!

PhDr. Jiří Chlum, Ph.D.