Zákaz návštěv v Domově "Srdce v dlaních"

Dnešním dnem jsou z nařízení vlády ČR zakázány návštěvy v Domově "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov, Filipov č. p. 65.

Klienti i jejich rodinní příslušníci jsou informováni na webových stránkách, popř. telefonicky. Spojení lze uskutečňovat přes Skype. Veškerá preventivní opatření k zabránění vzniku nákazy Covid - 19 jsou plněna, krizový plán pro případ prokázané nákazy je účinný od pondělí 12. 10. 2020 (tzn. že máme přehledně a konkrétně stanoveno, jak postupovat v případě zjištění nákazy, kompetence jednotlivých zaměstnanců a organizační a personální opatření).

Mgr. Roman Horn
ředitel Domova „Srdce v dlaních“
GSM: 775 429 753
e-mail: reditel@ddfilipov.cz