Sběr a svoz vánočních stromků

Sběr a svoz vánočních stromků bude probíhat ze stanovišť s barevnými kontejnery na separovaný odpad a to od 06.01.2023 a bude prováděn do konce ledna. Stromky budou dále využity, proto prosíme o důkladné odstrojení veškerých ozdob a dalších nerozložitelných materiálů.

Vánoční stromky zbavené ozdob je také možné odevzdat v areálu Sběrného místa Jiříkov (bývalé Uhelné sklady).

otevírací doba:

St 13,00 – 16,00 (zimní čas)

So  8,00 – 12,00 hod.