Telefonní spojení do volebních místností v Jiříkově

Volební okrsek č. 1 – Klub důchodců                     778 404 370       paní Bc. Lucie Lacheová, Dis.

Volební okrsek č. 2 – Základní škola                       724 606 186        paní Hana Havlová

Volební okrsek č. 3 – Sokolovna Filipov                 774 354 840        paní Jaroslava Mrázková

 

Pokud se volič ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit osobně do volební místnosti, může hlasovat do přenosné hlasovací schránky. V tomto případě volejte na výše uvedená telefonní čísla.