12NeděleProsinec

Jiříkovská betlémská cesta

14:30 hod.
Cesta bude zahájena po adventním varhanním koncertě v Bazilice ve Filipově
Trasa – Bazilika Filipov – Kaple Srdce Páně v Londýnské ulici – Pohádkový betlém v Kutnohorské ulici – Veřejná výstava dětských prací v Čapkově ulici – Kostel sv. Jiří – Betlém náměstí – Betlémárium v budově Spořitelny